Järnvägsbro Stora Helvetet, Storlien

Järnvägsbro Stora Helvetet, Storlien

Mittbanan över ravinen med det något speciella namnet Stora helvetet, byggdes i slutet av 1800-talet. Under åren har järnvägsbanken över ravinen drabbats av rörelser och sättningar som hela tiden övervakats noga med hjälp av skredvarningssystem.

Arbetet med att bygga den nya bron är nu färdig och i oktober 2018 togs den nya bron i drift

Mytec har varit en del i rostskyddsmålning efter montage av brons bärande stålkonstruktioner

Arbetena avslutas under 2019

Rostskyddsmålning av järnvägsbro