Korrosion och slitage i komponenter, konstruktioner och anläggningar är en del av vardagen.

 

Vi ger dem ett varaktigt och hållbart skydd som ökar, eller återställer dess kapacitet och livslängd.

Rätt ytbehandling för ditt projekt

 

Våra applikationer ingår i nya konstruktioner och anläggningar samt vid underhåll av befintliga.

 

Vägen framåt är att hitta nya material och metoder som är hållbara och ger rätt miljöförutsättningar under lång tid framöver.

Rätt ytbehandling för ditt projekt

 

Våra applikationer ingår i nya konstruktioner och anläggningar samt vid underhåll av befintliga. Vägen framåt är att hitta nya material och metoder som är hållbara och ger rätt miljöförutsättningar under lång tid framöver.

Kapacitet för stora visioner

 

Vi finns med som partner i många stora och spektakulära infrastruktur- och byggprojekt men även som lokal aktör för de mindre uppdragen.

 

I anslutning till våra processnära tjänster erbjuder vi också konsultation, kontrollfunktioner och vägledning i Era specifika projekt.

 

Kontakta våra avdelningar i Varberg eller Göteborg.

Kapacitet för stora visioner

 

Vi finns med som partner i många stora och spektakulära infrastruktur- och byggprojekt men även som lokal aktör för de mindre uppdragen.

I anslutning till våra processnära tjänster erbjuder vi också konsultation, kontrollfunktioner och vägledning i Era specifika projekt.

Kontakta våra avdelningar i Varberg eller Göteborg.