Nya Hisingsbron Arpeggio – Göteborg

Nya Hisingsbron Arpeggio, Göteborg

Pågående

Götaälvbron som invigdes 1939 är nu drygt 70 år senare bärighetsmässigt utdömd, och ska därför ersättas med en ny öppningsbar bro över älven. Den nya Hisingsbron ska, likt den gamla, förbinda centrala Göteborg med Hisingen, och ska stå färdig till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Under 2017-2018 så deltog Mytec i grundläggningsarbetena av bron. Blästring och beläggning av cirka 500 st stålpålar för de primära betong-stöden för bron.

Brons stålkonstruktioner byggs i norra Spanien och fraktas till Göteborg med pråm. De första sektionerna levereras och monteras under 2019.