GAMMAL-Brandskydd

Brandskydd

Varför ska man brandskydda?

Brandskydd är en moralisk och juridisk skyldighet för att garantera säkerheten för människor i arbete. Om brandsäkerheten inte uppfylls med till exempel passivt brandskydd kan de ekonomiska och sociala effekterna av en brand bli katastrofala.

Brandskydd är viktigt för att det ger:

  • Skydd för personalen – det ger människor tid att komma undan eller ta skydd vid en brand
  • Skydd av tillgångar – det minimerar skador på strukturen innan brandförsvaret hinner anlända

Passivt epoxibaserat brandskydd för kolvätebränder, kombinerat med korrosionsskydd. Tillsammans med rostskyddsfärg är systemet godkänt i korrosivitetsklasser upp till C5.

Hur fungerar Chartek® som epoxibaserat passivt brandskydd?

Chartek® är ett material med epoxibaserat passivt brandskydd som
sväller vid brand och ger ett isolerande tåligt kolskikt som saktar ned
temperaturökningen i stålet. Brandskydd i upp till fyra timmar.

Vi är certifierade installatörer av Chartek®!

Utförs vid vår anläggning i Varberg eller som platsentreprenad.

Passivt brandskydd vid cellulosabaserade bränder för inom- och utomhusbruk. Skyddar öppna och stängda stålprofiler mot förlust av bärighet i upp till 120 minuter

Kombineras med rostskyddsfärger i korrosivitetsklass C1-C4. Typiska användningsområden är stålkonstruktioner för fackverk, stålstommar, bjälklag och andra konstruktioner.

Utförs vid vår anläggning i Varberg eller som platsentreprenad.

Epoxibaserat, passivt brandskydd för cellulosabränder, kombinerat med rostskydd. Ett relativt nytt material som tillsammans med rostskyddsfärg är godkänt i korrosivitetsklasser upp till C5.

Brandskyddet ger en hård och tålig yta som lämpar sig väl utan större skador vid montagearbeten.

Utförs vid vår anläggning i Varberg eller som platsentreprenad.