Affärsområden

Brandskydd är en moralisk och juridisk skyldighet för att garantera säkerheten för människor i arbete....

I anslutning till våra processnära tjänster erbjuder vi också konsultation, kontrollfunktioner och vägledning i Era specifika projekt....

Vi finns med som partner i många stora och spektakulära infrastruktur- och byggprojekt men även som lokal aktör för de mindre uppdragen....

Vi applicerar olika typer av färg och beläggning på alla typer av betongkonstruktioner. Våra applikationer omfattar även rengöring, förbehandling och lagning av betongskador....

Brandskydd är en moralisk och juridisk skyldighet för att garantera säkerheten för människor i arbete. Om brandsäkerheten inte uppfylls med till exempel passivt brandskydd kan de ekonomiska och sociala effekterna av en brand bli katastrofala....

Vi erbjuder rostskyddsmålning av konstruktioner samt komponenter i alla korrosivitetsklasser, kundspecifika standarder och system. I de fall Ni behöver rostskyddmålning, utan att ha ett specificerat system, så hjälper vi till att skapa rätt system och förutsättningar baserat på användningsområde!...