Polyuretanbaserade membran

Polyuretanbaserade membran

Polyuretanbaserade membran för vattentäta, slitstarka och fogfria skikt.

Vi utför beläggningar på väg- samt GC-broar av stål och betong, påfartsramper, landgångar, trappor, parkeringshus etc.

Appliceras i olika skikt tillsammans med ballast, t ex Dyna-Grip bauxit, beroende på belastning och användningsområde.