Passivt brandskydd vid kolvätebränder

Passivt brandskydd vid kolvätebränder

Brandskydd är en moralisk och juridisk skyldighet för att garantera säkerheten för människor i arbete. Om brandsäkerheten inte uppfylls med till exempel passivt brandskydd kan de ekonomiska och sociala effekterna av en brand bli katastrofala.

Brandskydd är viktigt för att det ger:

  • Skydd för personalen – det ger människor tid att komma undan eller ta skydd vid en brand
  • Skydd av tillgångar – det minimerar skador på strukturen innan brandförsvaret hinner anlända