Målerianläggning Varberg

Målerianläggning Varberg

I en av Sveriges största och mest funktionella anläggning utförs ytbehandling, brandskydd och beläggningsarbeten under hela året.

Våra applikationer ingår i nya konstruktioner och anläggningar samt underhåll av befintliga.

I fastigheten finns också ytor för montage- och demontagearbeten samt lagerhållning i projekt där kunden har begränsad plats på montageplatsen.

Kontakta oss för mer information kring kapacitet och möjligheter.