Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Vårt mål är att vara ett ledande företag inom branschen och för att möta våra kunders krav har vi följande certifikat och godkännanden:

Policy

Vår kvalitets- och miljöpolicy innebär att:

  • Vi skall utgå från att kunden alltid står i centrum för vår verksamhet.
  • Vi skall följa de lagar och förordningar som vår verksamhet och våra produkter omfattas av och sträva efter ständiga förbättringar i vårt kvalitets- och miljöarbete.
  • Vi skall erbjuda ytbehandling till rätt kvalitet vid rätt tidpunkt enligt kundernas krav och förväntningar så att kunderna känner förtroende för oss som leverantör.
  • Vi skall ständigt utveckla och förbättra våra produktionsmetoder.
  • Vi skall verka för en hållbar utveckling främst genom att förebygga och minska våra utsläpp till mark, luft och vatten i förhållande till vår verksamhet.
  • Vi skall sträva mot att effektivisera avfallshantering och energiförbrukning.
  • Vi skall genom ett aktivt miljöarbete och goda kunskaper förebygga negativ miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet.