Handelshus i Birsta, Sundsvall

Handelshus i Birsta, Sundsvall

Ett nytt handelshus uppförs nu i Birsta, strax norr om Sundsvall.

Vi utför målningsarbeten på plats.

Handelshusets innertak i TRP-plåt täckmålas i en ljus kulör.

Dessutom så skall bärande stomme brandskyddsmålas och förses med täckfärg

Handelshuset, med nya butiker, öppnar under 2019.

Brandskyddsmålning på nytt handelshus
Målningsarbeten på innertak