Betongmålning/beläggning

Betongmålning/beläggning

Vi applicerar olika typer av färg och beläggning på alla typer av betongkonstruktioner.

Våra applikationer omfattar även rengöring, förbehandling och lagning av betongskador.