Betongimpregnering

Betongimpregnering

Impregnering av betong utförs med impregneringsvätska eller gel.

Våra applikationer omfattar även rengöring, förbehandling och lagning av betongskador.